Beurscatalogus

Het is inmiddels 16 jaar geleden dat het Artiesten Belangen Centrum van start is gegaan. De belangenvereniging van artiesten uit verschillende disciplines is op de beursvloer van de AEB ontstaan en er is altijd een bijzondere band blijven bestaan tussen het AEB en het ABC.
Ook dit jaar zal het ABC weer een bijzonder aanbod hebben voor de leden en de beursbezoekers. De afgelopen jaren heeft het ABC zich gemanifesteerd op de beursvloer met het “ABC-straatje”. Dit is inmiddels uitgegroeit naar de “ABC straat.” met meer dan 14 standhouders. Verspreid over de beursvloer kunt u nog meer ABC-leden tegenkomen met een totaal eigen presentatie. Alle ABC-leden zijn als standhouder duidelijk te herkennen middels het ABC-lidmaatschapslogo welke in de stands een prominente plek krijgen. Natuurlijk kunnen de leden van het ABC zoals altijd weer rekenen op een korting op de m2 prijs. Kijk voor informatie over het ABC op www.artiestenbelangen.nl